บ้าน คือ สถานที่เราและครอบครัวใช้อยู่อาศัยไปตลอดชีวิต และเป็นมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ผู้คนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการตกแต่งและต่อเติมบ้าน เพราะเชื่อกันว่าการสร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุข มีโชค มีลาภ ร่ำรวย รวมไปถึงการเลือกสีทาบ้านให้ถูกโฉลกกับเจ้าของบ้าน ช่วยส่งเสริมหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรักสามัคคี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง  

 

ตามหลักฮวงจุ้ย “สี” สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ และค่าพลังงานธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุทอง และ ธาตุไม้ ได้ โดยสีบ้านตามหลักฮวงจุ้ย และการดูหลักเกณฑ์บ้านควรใช้สีอะไรดี สามารถนำมาประยุกต์กับการเลือกสีทาบ้านตามยุคสมัยได้ อย่างปัจจุบัน นิยมเลือกทาบ้านแนวสีเอิร์ธโทน ก็นำมาเทียบกับธาตุของเจ้าบ้าน เช่น โทนสีน้ำตาล เหมาะกับคนธาตุดิน ช่วยเสริมโชคการงาน การเงิน เป็นต้น 

 

เมื่อมีการนำหลักฮวงจุ้ยเชื่อมโยงระหว่างหลักความเชื่อ การอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และธรรมชาติ ซึ่งได้รับความนิยมของผู้คนในยุคนี้กันมากขึ้น ส่งผลให้สถาปนิกและนักออกแบบบ้าน นำหลักฮวงจุ้ยมาใช้ร่วมกับการออกแบบ ตกแต่ง และทาสีบ้านตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะสีสันไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความสวยงาม สร้างบรรยากาศ แสดงถึงรสนิยมของเจ้าบ้านแล้ว สียังมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของคนในบ้านอีกด้วย 

 

การเลือกทาสีบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

หลักการเลือกทาสีตกแต่งบ้าน คือ เลือกสีตามทิศทางของบ้าน ซึ่งแต่ละทิศจะแทนด้วยธาตุต่าง ๆ การเลือกสีทาบ้านให้เลือกประตูหน้าบ้านเป็นหลัก แล้วใช้หลักพลังธาตุส่งเสริม (ไม้ส่งเสริมไฟ ไฟก่อเกิดดิน ดินก่อเกิดทอง ทองก่อเกิดน้ำ น้ำส่งเสริมไม้) ส่วนภายในบ้านให้ใช้โทนอ่อนลงมา เพื่อเพิ่มความสว่าง โปร่ง โล่ง สบายตา ไม่อึดอัดคับแคบ อยู่แล้วมีความสุข ส่งเสริมด้านสุขภาพและความโชคดีให้กับคนในบ้าน

 • ทิศตะวันออก คือ ธาตุไม้ อยู่ในกลุ่มสีเขียว ลายเนื้อไม้ ควรใช้สีครีม สีเขียวอ่อน 
 • ทิศตะวันตก คือ ธาตุทอง อยู่ในกลุ่มสีขาว สีโลหะ ควรใช้สีขาว สีทอง สีฟ้า 
 • ทิศใต้ คือ ธาตุไฟ อยู่ในกลุ่มสีแดง สีชมพู ควรใช้สีขาว สีเขียว สีส้ม 
 • ทิศเหนือ คือ ธาตุน้ำ อยู่ในกลุ่มสีฟ้า สีน้ำเงิน สีเทา และสีดำ ควรใช้สีขาว สีฟ้า 
 • ทิศเฉียงต่าง ๆ ทั้ง 4 ทิศ และบริเวณตรงกลาง คือ ธาตุดิน 

 

ประตูบ้านหันหน้าทิศทางตะวันออก 

 • ฮวงจุ้ยสีทาบ้านภายนอก : สีเขียวเนื้อไม้ สีเขียวอ่อน สีชมพู สีแดง 
 • ฮวงจุ้ยสีทาบ้านภายนอกใน : สีฟ้าอ่อน 

ประตูบ้านหันหน้าทางทิศตะวันตก 

 • ฮวงจุ้ยสีทาบ้านภายนอก : สีขาว สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเทา 
 • ฮวงจุ้ยสีทาบ้านภายใน : สีฟ้าอ่อน 

ประตูบ้านหันหน้าทางทิศใต้ 

 • ฮวงจุ้ยสีทาบ้านภายนอก : สีครีม สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีแนวเอิร์ธโทน 
 • ฮวงจุ้ยสีทาบ้านภายใน : สีเขียวอ่อน 

ประตูบ้านหันหน้าทางทิศเหนือ 

 • ฮวงจุ้ยสีทาบ้านภายนอก : สีเขียว สีฟ้า สีเทา 
 • ฮวงจุ้ยสีทาบ้านภายใน : สีเขียวอ่อน 

 

ประตูบ้านหันหน้าทางทิศเฉียงต่าง ๆ ทั้ง 4 ทิศ 

 • ฮวงจุ้ยสีบ้านภายนอก : สีขาว สีครีม สีเหลือง 
 • ฮวงจุ้ยสีบ้านภายใน : สีขาว สีครีม 

 

บ้านสีทูโทน บ้านหลากสี 

ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามวงจรพลังงานธาตุต่าง ๆ โดยคำนึงทิศทางของบ้านเป็นหลัก ว่าหันไปทางทิศใด หากสีที่ชอบและต้องการนำมาทาตกแต่งบ้าน แต่เป็นสีไม่ถูกหลักตามฮวงจุ้ยบ้าน ก็สามารถปรับให้เชื่อมต่อกับวงจรพลังงานธาตุได้ โดยปรึกษาซินแสและให้นักออกแบบดีไซน์สีให้ เพื่อให้ได้สีถูกหลักฮวงจุ้ยบ้านและออกมาสวยกลมกลืน บ่งบอกถึงความมีรสนิยมของเจ้าบ้าน 

การเลือกสีทาบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ช่วยส่งผลให้คนในบ้านอยู่อย่างสบายใจ และเมื่อทุกคนอาศัยอย่างมีความสุข ก็จะช่วยส่งเสริมสิ่งดี ๆ ด้านอื่น ๆ ตามมาด้วยนั่นเอง