“โอม…โรครนนะเศษานะปะหัมสิ ดุษฏา รุษฏา ตุ กามาน สะกะลานะภีษะฏาน ตะวามาศรีตานาม นะ วิปันนะรานาม ตะวามาศรีตา หยา ศระยะตาม ปะระยานติ”

เริ่มต้นด้วยบทขอพรพระแม่อุมา เพราะจะเข้าสู่พิธี นวราตรี และ งานแห่ประเพณี วิชัยทัสมิ ซึ่งเป็นงานประจำปีของ “วัดพระศรีอมหาอุมาเทวี” หรือ ที่เรารู้จักกันดีในนามของ วัดแขก สีลม โดยในปีนี้จะตรงกับวันที่ 25 ก.ย. – 7 ต.ค.2565 ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนรู้จักและอาจเคยได้ไปสักการะวัดแขกบ้างแล้ว แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า นวราตรี คือวันอะไร และสำคัญอย่างไร บทความนี้จะพาทุกท่านที่สนใจหรือต้องการไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันที่มีพิธี ให้ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับนวราตรีและประเพณีวิชัยทัสมิเพิ่มเติมกันก่อน

นวราตรี คืออะไร 

นวราตรี คือ พิธีบูชาพระแม่อุมาเทวี หรืออีกนามว่า พระแม่ทุรคา ในปางต่าง ๆ ซึ่งเป็นพิธีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพระเวท และเป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดู โดยจะมีการจัดพิธีและการแห่ขบวนยิ่งใหญ่ มีคณะพราหมณ์อัญเชิญเทวรูป พระแม่อุมาเทวี (พระแม่มารีอัมมัน) และเทวรูปองค์อื่น ๆ ออกมาแห่บนถนนสีลม โดยเริ่มตั้งขบวนที่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ฝั่งถนนปั้น แล้วเดินแห่ขบวนไปรอบ ๆ เมือง 

เครดิตรูปภาพจาก Hindu Meeting

สถานที่จัดงาน นวราตรี มีที่ไหนบ้าง 

ผู้ที่มาร่วมงานจะมีการเตรียม น้ำมะพร้าว เพื่อชำระล้างพื้นถนนให้สะอาด ในขณะที่ขบวนแห่เทวรูปพระแม่อุมาเทวีผ่าน ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลอง ที่วัดแขก สีลม , วัดวิษณุ , วัดเทพมณเฑียร และวัดฮินดูทั่วประเทศ 

ความสำคัญของวันนวราตรีและความศรัทธา 

ชาวฮินดูมีความศรัทธาต่อพระแม่อุมาเทวี มารดาแห่ง พระพิฆเนศ และแม่อุมาเทวีชายาแห่งพระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก ดังนั้น พระแม่อุมาจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ พระแม่ 3 พระองค์ คือ พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษณมี และ พระแม่สุรัสวดี 

วัดแขก สีลม หรือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นเทวสถานในลัทธิศักติ โดยบูชาเทวีเป็นหลัก และผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรเรื่องความรักและขอบุตรกับพระแม่อุมาเทวี ซึ่งเป็นภาคองค์เจ้าแห่งความเมตตากรุณา โดยในช่วงของวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี จะเป็นเทศกาล นวราตรี หรือ ดูเซร่า ที่ชาวฮินดูมีความเชื่อว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พระแม่อุมาเทวีและเทพจะเสด็จลงยังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์ 

ดังนั้นผู้ศรัทธาจะงดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน เพื่อถวายบูชาพระแม่อุมาเทวี ในภาคพระแม่มหาทุรคา ที่ต่อสู้กับ มหิงสาสูร (อสรูควาย) เป็นระยะเวลาถึง 9 วัน 9 คืน จนพระแม่อุมาสามารถเอาชนะมหิงสาสูรได้ในวันที่ 10 จึงได้มีการจัดพิธีฉลองยิ่งใหญ่และถือปฏิบัติสืบต่อกันมา 

คืนที่มีพิธีนวราตรี ชาวฮินดูจะบูชาเทวีทุรคาทั้ง 9 ปาง หรือ รวทุรคา ดังนี้ 

  1. ปางไศลบุตรี คือ ปางพระปารวตี ธิดาแห่งพระหิมวัต ผู้เป็นใหญ่ปกครองภูเขาหิมาลัย 
  2. ปางพรหมจาริณี คือ ปางที่พระอุมาออกบำเพ็ญตบะเพื่อบูชาพระศิวะ กระทั่งเป็นที่พอพระทัยจึงได้วิวาห์ด้วย 
  3. ปางจันทราฆัณฐ์ คือ ปางของพระทุรคาที่ทรงปราบอสูร ฆัณฑาและนำสันติสุขกลับคืนสู่โลก 
  4. ปางกูษมัณฑา คือ ปางที่มีรัศมีเปล่งปลั่งในสถานะผู้สร้างจักรวาล 
  5. ปางสกันธ์มาตา คือ ปางอุ้มพระสกันธ (ขันธกุมาร) ไว้บนตัก บ่งถึงความรักของมารดาที่มีต่อบุตร 
  6.  ปางกาตยะยานี คือ ปาง 4 กร ปางแห่งการทำลายมารร้าย ประทานสุขภาพที่แข็งแรงแก่สาวก 
  7. ปางกาลราตรี คือ ปางที่มีผิวดำ เป็นปางทำลายอวิชชา ความโง่เขลา เป็นผู้อยู่เหนือกาลเวลา
  8. ปางมหาเคารี คือ ปางประทานพร
  9. ปางสิทธิธาตรี คือ ปางประทานโอกาสให้เหล่าเทพ เทวดา ฤาษี สิทธา คนธรรพ์ อสูร ยัก และสาวกที่เข้าเฝ้า 

ผู้มาร่วมงานในพิธีจะแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดส่าหรีแบบอินเดีย พร้อมดอกไม้สีเหลือง สีแดง และมีการตั้งโต๊ะบูชาองค์เทพต่าง ๆ ตลอดเส้นทางที่ขบวนผ่าน เพื่อรอรับพรจากพระแม่อุมาเทวี