Category

Tech & Lifestyle

อะไรคือสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว และ เรามีวิธีป้องกันแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้าง 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โลกเรามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้วนับไม่ถ้วน ทั้งแผ่นดินไหวขนาดเพียงเล็กน้อย ที่ไม่กระทบกับสิ่งมีชีวิตบนโลก ไปจนถึงแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมาแล้วมากมายเช่นกัน บทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของแผ่นดินไหว สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกัน ตั้งแต่ แผ่นดินไหวคืออะไร แผ่นดินไหวคือภัยอะไร ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว ตลอดไปจนถึงแนวทางการป้องกันแผ่นดินไหว  แผ่นดินไหวคืออะไร แผ่นดินไหว คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของพื้นผิวโลก โดยการเกิดแผ่นดินไหว ภาษาอังกฤษเรียกว่า Eartquake  อะไรคือสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว  ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวมีด้วยกัน 2 สาเหตุ    แผ่นดินไหว ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลก จากการปลดปล่อยแรงเครียดที่มีการสะสมความร้อนมาเป็นเวลานาน…

Close
Sign in/Register