เมื่อ ศบค. มีมติ เตรียมผ่อนคลายการใส่หน้ากากอนามัย สามารถถอดหน้ากากได้ในที่สาธารณะ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ใกล้จะถึงนี้ แต่ก็ยังมีหลายข้อสงสัย ที่หลายคนอาจยังไม่แน่ใจและอยากรู้ ว่าสามารถถอดหรือควรใส่ในสถานการณ์ใด และสถานที่ใดได้บ้าง เราได้รวบรวมข้อสงสัยและคำตอบที่ควรรู้ ก่อนถึงวันที่สามารถถอดหน้ากากในที่สาธารณะได้จริง เพื่อจะได้ทำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

Q : สามารถถอดหน้ากากที่ใดได้บ้าง?

A : กรณีอยู่นอกอาคารที่โล่งแจ้ง •อยู่ลำพัง •อยู่ร่วมกับผู้อื่นแต่สามารถเว้นระยะห่างได้ คนไม่แออัด สถานที่ระบายอากาศได้ดี  กรณีอยู่ภายในอาคาร เมื่ออยู่ลำพัง หรือจำเป็นต้องทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น ทานอาหาร ออกกำลังกาย รับบริการบริเวณใบหน้า ถ่ายทำรายการ / ภาพยนต์ / แสดงมหรสพ  และเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นต้องรีบสวมหน้ากากทันที (ควรเว้นระยะห่างขณะที่ถอดหน้ากาก และสถานที่ควรมีการระบายอากาศ) 

Q : ใครบ้างที่ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา?

A : กลุ่ม 608 ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด / ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง / ผู้ติดเชื้อ และ พนักงานบริการขณะที่ให้บริการแก่ผู้อื่น 

Q : พักอาศัยอยู่ด้วยกัน ต้องสวมหน้ากากหรือไม่? 

A : หากมั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่จำเป็นต้องสวม แต่ควรสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาหากอยู่กับกลุ่ม 608 ที่รับวัคซีนไม่ครบ หรือผู้ป่วยโควิด-19 

 

Q :ฉีดวัคซีนแล้ว ต้องสวมหน้ากากหรือไม่?

A : หากอยู่ในอาคาร หรือสถานที่แออัด มีคนจำนวนมาก ก็ควรสวมหน้ากาก แม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตาม

Q : ถอดหน้ากากในรถยนต์ส่วนตัวได้หรือไม่? 

A : ถอดได้ เมื่ออยู่ในรถคนเดียว หรืออยู่กับคนที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน 

 

Q : ขณะโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรือขนส่งสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากหรือไม่? 

A : ต้องสวมหน้ากาก เพราะอยู่ร่วมกับผู้อื่น และอยู่ในพื้นที่ปิด 

Q : ถอดหน้ากากขณะออกกำลังกายได้หรือไม่?

A : ถอดได้ แต่จะต้องเว้นระยะห่างจากคนอื่น และอยู่ในบริเวณที่มีการระบายอากาศ 

 

Q : อาชีพสายงานบันเทิง เช่น นักข่าว พิธีกร นักแสดง นักร้อง ถอดหน้ากากได้หรือไม่? 

A : ถอดได้ ในขณะปฏิบัติงาน แต่จะต้องมีการเว้นระยะห่าง และควรจัดในสถานที่มีการระบายอากาศ และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม จะต้องรีบสวมหน้ากากทันที 

 

Q : ถอดหน้ากากในร้านอาหารได้หรือไม่?

A : ถอดได้ เมื่อต้องรับประทานอาหาร แต่งดการพูดคุยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก และเมื่อทานเสร็จจะต้องรีบสวมหน้ากากทันที และใช้เวลาในร้านอาหารเท่าที่จำเป็น แต่ถ้าทานร่วมโต๊ะกับผู้อื่น ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว

 

 

Q : ถอดหน้ากากในสถานที่จัดคอนเสิร์ตได้หรือไม่? 

A : เนื่องจากมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และอาจเผลอเรอต่อการเว้นระยะห่างส่วนบุคคล ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จัดในอาคาร หรือนอกอาคาร จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

  • สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา 
  • นักร้อง นักแสดง สามารถถอดหน้ากาก ขณะทำการแสดงได้ โดยมีการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น และอยู่สถานที่มีการระบายอากาศที่ดี และสวมหน้ากากทันที เมื่อทำการแสดงเสร็จ 
  • Staff Backstage และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อย ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะปฏิบัติงาน 

 

Q : ถอดหน้ากากที่ห้างสรรพสินค้าได้หรือไม่?

A : ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นในกรณีที่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือถอดหน้ากากเพื่อทานอาหาร ส่วนพนักงานบริการในห้างฯ จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะที่ให้บริการ 

 

Q : ไปตลาด ถอดหน้ากากได้หรือไม่? 

A : กรณีเป็นผู้ซื้อ สามารถถอดหน้ากากได้ หากอยู่ในบริเวณที่ไม่แออัด และเป็นสถานที่ระบายอากาศได้ดีแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้า จะต้องสวมหน้ากากขณะให้บริการหรือทำการขาย 

 

Q : ถอดหน้ากากในสวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ชายหาด ชายทะเล ได้หรือไม่? 

A : หากเว้นระยะห่างจากคนอื่น สามารถถอดได้ ตามความสมัครใจ